เมนูหลัก
 
 
::ประวัติโรงเรียน::
::ปรัชญาของโรงเรียน::
::วิสัยทัศน์(Vision)::
::อัตลักษณ์::
::เป้าหมาย::
::ภารกิจหลัก(Misson)::
Member Login
 
Username
Password
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< เมษายน : 2018 >>

อา

พฤ

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30     
 
หลักสูตรวิชาชีพ
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาพณิชยกรรม

::พยากรณ์อากาศ::
 
::ราคาน้ำมัน PTT::
 
Distance Learning Foundation
 
ข่าวสารน่ารู้
 
วิธีพับกล่องนม
 
การศึกษา
 
 
 
 
 

1-229.jpg

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็น ประธานลงนามร่วมมือวิชาการ
วิทยาเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่าง ๖ มหาวิทยาลัยชั้นนำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งข่าว มติชนออนไลน์
 
 

     ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) นำคณะครู นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเจ้าหน้าที่ เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนจิตรลดา พระผู้ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนจิตรลดาหาที่สุดมิได้ เบื้องหน้าพระบรมโกศ
บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2560

 
 
 

      ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เป็นประธานกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันกล่าวปฏิญญาไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” กวีเอกของโลก ร่วมฟังการขับเสภา ประพันธ์โดย ครูเริงชัย ทองหล่อ ครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ ณ อาคาร 611 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 – 08.45 น.


 
 
 

        ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มอบโบให้แก่คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานต่อไปณ อาคาร 611 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 – 08.30 น.

 
 

      ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา จัดดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยของคนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  ระหว่างเวลา 14.40 – 16.20 น. โดยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดำเนินการเลือกตั้งที่ชั้น 1 อาคาร 611 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดำเนินการเลือกตั้งที่ชั้น 4 อาคาร 611สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต

 
 

      ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) นำคณะครู นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ไปร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  เวลา 06.45 – 07.30 น.

 
 

การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาประเทศไทย

     นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)เข้าร่วมประกวดโครงการฯ “การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาประเทศไทย”   จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec)ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.โดยมีครูณัฐดนัย  ภูมิรินทร์  ครูรามาส  วงศ์คง และครูชาติภักดิ์  ศุกรเกยูรเป็นครูผู้ดูแลให้ปรึกษาในการประกวดฯ

 
news
 
   ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานในการเรียนในสถานประกอบการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา
   มอบโบให้แก่คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” คณะครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันกล่าวปฏิญญาไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่”
   ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) นำคณะครู นักเรียนระดับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
   ขอต้อนรับ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
   การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
   วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
   การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาประเทศไทย
   พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8
   คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
ข่าว
 
chitraladaschool
 
CDV
 
CDTC
 
::คลังทรัพยากร::
 
CDV MIS School
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เครือข่ายกาญจนาภิเษก
   สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
   ::Full free download software1::
   ::Full free download software 2::
   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   สำนักข่าว INN
   ไทยโพสต์
   มติชน
   มติชนสุดสัปดาห์
   ข่าวสด
   ประชาชาติธุรกิจ
   คมชัดลึก
   ผู้จัดการ
   สยามกีฬา
   ผู้จัดการรายสัปดาห์
   ผู้จัดการรายเดือน
   โพสต์ทูเดย์
   บางกอกทูเดย์
   ฐานเศรษฐกิจ
   เส้นทางเศรษฐกิจ
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   Bangkok Post
   The Nation
   เนชั่นสุดสัปดาห์
   เนชั่นแชนแนล
   บ้านเมือง
   สำนักข่าว อสมท.
   BEC NEW
   IP-TV
   สำนักข่าว BBC
   กองส่งเสริมการมีงานทำ
อื่น ๆ